ชื่อ - นามสกุล :นาย-
ตำแหน่ง :ครู-
หน้าที่หลัก :ครูประจำ-
ที่อยู่ :อ.วังโป่ง เพชรบูรณ์
Telephone :-
การศึกษา :ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์