ชื่อ - นามสกุล :นางอนงลักษณ์ แสวงสุข
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ป.1/2
ที่อยู่ :อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
Telephone :-
การศึกษา :ค.บ. การประถมศึกษา
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย