ชื่อ - นามสกุล :นางจารุวรรณ จันทร์แก้ว
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูที่ปรึกษา ม.3/1
ที่อยู่ :อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
Telephone :-
การศึกษา :ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ