ชื่อ - นามสกุล :นางสาวฐิติยา เง่าสารี
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ป.6/2
ที่อยู่ :อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
Telephone :-
การศึกษา :ค.บ. เกษตรกรรม
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี