ชื่อ - นามสกุล :นางพัชรมัย บัวเทศ
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ป.3/2
ที่อยู่ :อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
Telephone :-
การศึกษา :ค.บ.ประถมศึกษา
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย