ชื่อ - นามสกุล :นางดอกไม้ ศรีทอง
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ป.3/1
ที่อยู่ :อ.วังโป่ง เพชรบูรณ์
Telephone :-
การศึกษา :ค.บ. ปฐมวัย, วิทยาศาสตร์ทั่วไป
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์