ชื่อ - นามสกุล :นางสาววรรณวิสา รักผูกพันธ์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ครูประจำกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ที่อยู่ :อ.วังโป่ง เพชรบูรณ์
Telephone :-
การศึกษา :ค.บ. คณิตศาสตร์
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์