ชื่อ - นามสกุล :นางอริยา แก้วเบี่ยง
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น อ.2/1
ที่อยู่ :จ.อุตรดิตถ์
Telephone :-
การศึกษา :ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์