ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสยามล ครุธนิมิตร
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ป.5/2
ที่อยู่ :อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
Telephone :-
การศึกษา :ศษ.บ. พลศึกษา
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา