ชื่อ - นามสกุล :นางมณีรัตน์ วงศ์เตชะ
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ป.4/2
ที่อยู่ :อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Telephone :-
การศึกษา :ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ