ชื่อ - นามสกุล :นางพัชรินทร์ มั่นเจริญ
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ป.6/1
ที่อยู่ :อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
Telephone :-
การศึกษา :ค.บ. นาฏศิลป์
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :