ชื่อ - นามสกุล :นางปวีณา แสนดวง
ตำแหน่ง :ครูพี่เลี้ยงLD
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น อ.1/2
ที่อยู่ :อ.ชนแดน  เพชรบูรณ์
Telephone :-
การศึกษา :ค.บ. สังคมศึกษา
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :