ชื่อ - นามสกุล :นายอาทิตย์ สุขสถิตย์
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :ครูสาระฯ สังคมศึกษา
ที่อยู่ :อ.วังโป่ง  เพชรบูรณ์
Telephone :-
การศึกษา :ศศ.บ. พัฒนาชุมชน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :