ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนพมาศ สุทธิธารมงคล
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :ครูที่ปรึกษา ม.1/1
ที่อยู่ :อ.วังโป่ง  เพชรบูรณ์
Telephone :-
การศึกษา :ค.บ. สังคมศึกษา
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :