ชื่อ - นามสกุล :นางสุภา อยู่เสดียง
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ป.1/1
ที่อยู่ :อ.วังโป่ง เพชรบูรณ์
Telephone :-
การศึกษา :ค.บ. ภาษาไทย
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย