ชื่อ - นามสกุล :นางสุภัตรา เทียนพูล
ตำแหน่ง :ครูธุรการ
หน้าที่หลัก :งานธุรการ
ที่อยู่ :อ.วังโป่ง  เพชรบูรณ์
Telephone :-
การศึกษา :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :