ชื่อ - นามสกุล :นายชวรวย แดนเมือง
ตำแหน่ง :ช่างไฟฟ้า 4
หน้าที่หลัก :นักการภารโรงฯ
ที่อยู่ :-
Telephone :-
การศึกษา :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :