ชื่อ - นามสกุล :นายหน่อย แก่นใจเด็ด
ตำแหน่ง :นักการภารโรง
หน้าที่หลัก :นักการภารโรง
ที่อยู่ :-
Telephone :-
การศึกษา :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :