ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปัทมาภรณ์ กุญชร
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ครูกลุ่มสาระฯ ศิลปะ
ที่อยู่ :อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
Telephone :
การศึกษา :ค.บ. ศิลปะ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ