ชื่อ - นามสกุล :นางสาวน้ำทิพย์ ช้างอินทร์
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/2
ที่อยู่ :อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
Telephone :
การศึกษา :ค.บ. สังคมศึกษา
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา