ชื่อ - นามสกุล :นางสาวศิริมา จำปารอด
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ป.2/2
ที่อยู่ :อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
Telephone :
การศึกษา :ค.บ. คณิตศาสตร์
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์