ชื่อ - นามสกุล :นายณัฐกรณ์ หาญอุ่น
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ป.4/1
ที่อยู่ :อ.ร้องกวาง จ.แพร่
Telephone :
การศึกษา :ค.บ. พลศึกษา
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา