ชื่อ - นามสกุล :นางสาววันทนา เริงเลื่อม
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูประจำกลุ่มสาระฯภาษาไทย
ที่อยู่ :อ.วังโป่ง เพชรบูรณ์
Telephone :-
การศึกษา :ค.บ. ประถมศึกษา
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย