ชื่อ - นามสกุล :นายดาวโรจน์ ศรีนาราง
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ครูประจำกลุ่มสาระฯ ศิลปะ
ที่อยู่ :อ.วังโป่ง เพชรบูรณ์
Telephone :-
การศึกษา :ค.บ. การบริหารการศึกษา
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ